Tantrický sex od A do Z: techniky, mýty, výhody, jak začít?

Tantrický sex je praktika, který zahrnuje hluboké spojení s partnerem a důraz na emocionální a duchovní aspekty. Zaměřuje se na celkový prožitek a důležitou roli zde hraje dýchání, meditace a práce s energiemi.

Pojďme se společně podívat na tantru blíže:

Základní principy tantrického sexu

Tantrický sex je cestou k hlubokému spojení, vědomé intimity a energie, vycházející z dávných tantrických tradic. Jeho základní principy nabízejí možnost posílit emocionální a duchovní vazby skrze sexuální aktivity. Zde jsou klíčové principy, které formují základ tantrického sexu:

 1. Vědomá přítomnost: V tantrickém sexu je klíčové být plně přítomni. To znamená zaměřit se na současný moment, uvolnit svou mysl od rozptýlení a plně se věnovat prožívání a sdílení s partnerem. Tato vědomá přítomnost vám umožní prohloubit spojení a zintenzivnit prožitek.
 2. Energetická výměna: V tantrických praktikách je sexuální energie viděna jako mocná síla pro fyzické, emocionální a duchovní uzdravení. Zásada energetické výměny se soustředí na otevření a harmonizaci energetických drah mezi vámi, což umožňuje volný tok energie.
 3. Pomalost a trpělivost: Tantrický sex se vyznačuje pomalostí a trpělivostí v prozkoumávání těla partnera a vlastních sexuálních reakcí. Pomalé tempo umožňuje oběma partnerům hluboce vnímat každý dotek a prohloubit své sexuální a emocionální spojení.
 4. Dýchání a meditace: Dýchání je považováno za klíčový nástroj pro řízení a zvýšení sexuální energie. Praktiky soustředěného dýchání a meditace jsou využívány k uvolnění těla a mysli, což vám pomáhá dosáhnout hlubšího stavu relaxace a otevřenosti.
 5. Komunikace a hranice: Otevřená komunikace a stanovení hranic jsou základem pro bezpečné a uspokojivé tantrické zážitky. Měli byste se povzbuzovat, abyste vyjádřili své pocity, přání a hranice, což vede k lepšímu vzájemnému porozumění a respektu.
 6. Rituály a symbolika: Tantrický sex často zahrnuje různé rituály a symbolické praktiky, jako je společné meditování, rituální koupele nebo vzájemné masáže, které mají za cíl posílit spojení mezi vámi a vytvořit posvátný prostor pro intimní setkání.
 7. Integrace a transformace: Tantrický sex vnímá sexualitu jako cestu k osobnímu růstu a transformaci. Skrze prožívání a integraci sexuální energie do všech aspektů života může dojít k hlubšímu sebepoznání a duchovnímu probuzení.

Tyto principy představují základní kameny tantrického sexu, které vedou k prohloubení intimních vztahů, zlepšení sexuálního zdraví a celkového blaha. Je důležité si uvědomit, že praktikování tantrického sexu vyžaduje čas, trpělivost a ochotu učit se a prozkoumávat, což může vést k bohatým a transformačním zkušenostem pro vás oba.

Základní principy tantrického sexu

Jak začít s tantrickým sexem?

V této části se zaměříme na praktické rady pro ty, kteří se chtějí pustit do praktikování tantrického sexu:

1) Buďte otevření a komunikujte

Buďte otevření a komunikujte se svým partnerem o svých představách, touhách a očekáváních ohledně tantrického sexu. Sdílení významně přispívá k budování důvěry a intimity ve vztahu.

2) Praktikujte synchronizované dýchání

Synchronizace dechu s vaším partnerem může pomoci vybudovat hlubší spojení a posílit vaši energetickou výměnu. Zkuste sedět proti sobě, dýchejte dohromady a snažte se sladit své dechové cykly.

3) Experimentujte s dotekem

Tantrický sex zahrnuje různé formy doteků, od jemných až po intenzivnější. Experimentujte s různými typy doteků a masáží, abyste prozkoumali, co vám a vašemu partnerovi přináší potěšení.

4) Preferujte kvalitu prožitku před orgasmem

Při tantrickém sexu se zaměřte na kvalitu vzájemného prožitku, nikoliv jen na dosažení orgasmu. Důležité je zbavit se tlaku a být přítomní v každém okamžiku.

5) Experimentujte

Experimentujte s různými doteky, masážemi a smyslnými technikami. Při tantrickém sexu je prostor pro objevování a hledání nových způsobů vzrušení a potěšení.

6) Zpomalte a buďte trpěliví

Tantrický sex vyžaduje čas a není zaměřen na dosažení orgasmu jako konečného cíle. Zaměřte se na proces, užívejte si každý dotek a buďte trpěliví. Prohlubujte svou vazbu s partnerem skrze pomalé a vědomé doteky.

7) Zkuste odložený orgasmus

Zkuste prodloužit sexuální prožitek pomocí techniky odloženého orgasmu. To vám umožní prožít dlouhodobější a intenzivnější vzrušení.

8) Pečujte o svou fyzickou i duševní pohodu

Zdravé stravování, cvičení a péče o sebe samotné jsou důležité pro vaši celkovou sexuální a emocionální rovnováhu.

9) Každý je jedinečný

Pamatujte si, že každý je jedinečný, takže je důležité nalézt pro vás a váš vztah příjemný a harmonický způsob praktikování tantrického sexu.

10) Vzdělávejte se

Začněte čtením knih, sledováním videí nebo účastí na workshopech o tantrickém sexu. Existuje mnoho zdrojů, které vám mohou poskytnout teoretické poznatky a praktické techniky. Důležité je najít seriózní a respektované zdroje, které odrážejí autentičnost tantrických učení.

Jak začít s tantrickým sexem?

Výhody tantrického sexu

Tantrický sex skrývá mnoho výhod, které mohou vzájemný vztah ještě více obohatit.

 1. Zlepšení emocionálního spojení: Tantrický sex zdůrazňuje důležitost emocionálního spojení a intimity mezi vámi. Skrze neustálý oční kontakt, synchronizované dýchání a pomalé, vědomé doteky můžete prohloubit svou emoční vazbu a pocit jednoty.
 2. Zvýšení sexuálního uspokojení: Praktikování tantrického sexu může vést k intenzivnějším a delším sexuálním zážitkům. Díky zaměření na prodloužení předehry a odložení orgasmu můžete prozkoumávat různé formy potěšení a dosáhnout hlubších sexuálních uspokojení.
 3. Zlepšení komunikace: Tantrické praktiky podporují otevřenou a upřímnou komunikaci mezi vámi. Diskuze o sexuálních přáních, hranicích a potřebách může zlepšit vaše vzájemné porozumění a respekt, což je základ zdravého vztahu.
 4. Zlepšení sebeúcty a tělesného obrazu: Tantrický sex podporuje akceptaci a lásku k vlastnímu tělu skrze pozitivní sexuální zkušenosti, což může vést ke zvýšení sebeúcty a pozitivnímu vnímání vlastního tělesného obrazu.
 5. Ubolnění stresu a napětí: Tantrický sex může působit jako účinná forma relaxace a uvolnění stresu. Praktiky zaměřené na hluboké dýchání, meditaci a vědomou přítomnost mohou pomoci redukovat vaší úroveň stresu a napětí jak na fyzické, tak na emoční úrovni.
 6. Osobní růst a sebepoznání: Pro mnoho lidí může být tantrický sex cestou k osobnímu růstu a hlubšímu sebepoznání. Prozkoumávání vlastní sexuality, tužeb a tělesných reakcí může vést k lepšímu porozumění sebe sama.
 7. Zlepšení fyzického zdraví: Některé studie naznačují, že pravidelná sexuální aktivita, včetně praktik podobných tantrickému sexu, může mít pozitivní vliv na fyzické zdraví, jako je snížení krevního tlaku, zlepšení imunitního systému a celkové zlepšení fyzické kondice.
 8. Prohloubení intimitních zkušeností: Tantrický sex nabízí nové způsoby, jak prozkoumávat a rozvíjet sexuální zkušenosti, což vede k objevování nových dimenzí vlastní sexuality a intimitních vztahů.
Výhody tantrického sexu

Základní praktiky tantrického sexu

Základní praktiky tantrického sexu kombinují techniky dechu, meditace, energetické práce a doteku s cílem prohloubit intimní spojení a posílit sexuální zážitek. Tady jsou některé z klíčových praktik:

 1. Vědomé dýchání: Dýchání je základním prvkem tantrického sexu. Synchronizace dechu mezi vámi může pomoci vybudovat spojení a koordinovat energii. Techniky hlubokého dýchání pomáhají uvolnit tělo a mysl, což umožňuje hlubší prožitek sexuálních aktivit.
 2. Oční kontakt: Udržování očního kontaktu během sexuálního aktu je mocným nástrojem pro vytvoření intimního spojení. Pomáhá udržet vědomou přítomnost a umožňuje partnerům komunikovat na hlubší emoční úrovni bez slov.
 3. Poloha lotosového květu: Jedná se o klasickou tantrickou pozici, kdy jeden z vás sedí na klíně druhého a oba směřujete čelem k sobě s překříženými nohami. Tato pozice je ideální pro hluboký oční kontakt, synchronizaci dechu a energetickou výměnu.
 4. Masáž: Tantrická masáž je důležitou součástí pro budování intimity a erotického napětí. Zaměřuje se na celé tělo, včetně genitálií, s cílem uvolnit napětí a blokády a zvýšit sexuální energii.
 5. Meditace a práce s energiemi: Praktiky jako je meditace, vizualizace a práce s energetickými centry (čakrami) mohou být integrovány do předehry nebo po ní, aby se podpořil tok sexuální energie a duchovní spojení.
 6. Rituály: Vytvoření rituálů před sexuální aktivitou, jako je společná koupel, čtení erotické poezie nebo sdílení fantazií, může pomoci nastavit intenzitu a úmysl setkání.
 7. Prodloužená předehra: Důraz na prodlouženou předehru pomáhá budovat sexuální napětí a energii. Pomalé a vědomé objevování těla partnera může vést k intenzivnějším a hlubším sexuálním zážitkům.
 8. Odklad orgasmu: V tantrickém sexu je často kladen důraz na odklad orgasmu (ne nutně abstinence) s cílem prodloužit potěšení a posílit sexuální energii. Techniky jako je stisknutí svalů pánevního dna nebo změna rychlosti a hloubky penetrace mohou pomoci v této praxi.
 9. Integrace: Po sexuální aktivitě je důležité si vyhradit čas na sdílení zkušeností a emocí s partnerem. Tento proces integrace pomáhá prohloubit spojení a porozumění mezi partnery.

Tyto praktiky si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb a preferencí. Klíčem k úspěchu v tantrickém sexu je otevřenost, trpělivost a ochota učit se a růst společně s partnerem.

Základní praktiky tantrického sexu

Nejčastější mýty a omyly o tantrickém sexu

Existuje mnoho mýtů a nesprávných představ o tantrickém sexu, které často brání lidem v objevování jeho skutečné krásy a přínosu. Je čas vyvrátit tyto mýty a poskytnout pravdivý pohled na tantrický sex.

1) Mýtus: Tantrický sex trvá několik hodin nebo dokonce celou noc.

Realita: Ačkoliv tantrický sex může zahrnovat dlouhé seance, neznamená to, že musí trvat několik hodin. Důležitá je kvalita a hloubka spojení, nikoliv délka aktu. Praktiky si můžete přizpůsobit vlastním preferencím a časovým možnostem.

2) Mýtus: Tantrický sex je jen pro „duchovní“ lidi.

Realita: Tantrický sex je přístupný každému, kdo má zájem prohloubit svou intimní zkušenost, bez ohledu na duchovní přesvědčení. Tyto praktiky mohou posílit vaše emoční a fyzické pouto, aniž by byly nutně spojeny s konkrétní duchovní cestou.

3) Mýtus: V tantrickém sexu nejde o orgasmus.

Realita: I když tantrický sex klade důraz na prožitek a spojení více než na dosažení orgasmu, orgasmus není vyloučen. V praxi se můžete zaměřit na prodloužení potěšení a zvýšení sexuální energie, což může vést k intenzivnějším orgasmům.

4) Mýtus: Tantrický sex je komplikovaný a vyžaduje speciální výcvik.

Realita: Zatímco některé pokročilé techniky mohou vyžadovat kouče nebo výcvik, základy tantrického sexu jsou přístupné a mohou být praktikovány kýmkoliv. Klíčem je vědomá přítomnost, otevřená komunikace a ochota experimentovat.

5) Mýtus: Tantrický sex je jen pro heterosexuální páry.

Realita: Tantrický sex je univerzální a může být praktikován lidmi všech sexuálních orientací a genderových identit. Základní principy, jako je spojení, vědomá přítomnost a energetická výměna, jsou aplikovatelné na jakoukoliv intimní dynamiku.

6) Mýtus: Tantrický sex je vždy spojen s konkrétními sexuálními pozicemi.

Realita: I když jsou některé pozice, jako je Yab-Yum, populární pro jejich schopnost podporovat energetickou výměnu a intimitu, tantrický sex není omezen na specifické pozice. Důležitá je emocionální a energetická propojenost, kterou lze dosáhnout mnoha způsoby.

Tyto mýty často vznikají z nedorozumění nebo povrchního pochopení tantrického sexu. Skutečná praxe je mnohem bohatší a různorodější, nabízející hluboké možnosti prozkoumání intimity, lásky a spojení.

Skvělý rozhovor s tantrickou masérkou:

5/5 - (2 votes)